Về việc đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

|
Số ký hiệu:
06/CT-UBND
Ngày ban hành:
06/05/2013
Trích yếu:
Về việc đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
Loại:
Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Mặt trận - Đoàn thể
Tải về:
Nội dung chi tiết: