Công văn V/v sửa đổi Hướng dẫn số 180/HD-CCB, ngày 17/02/2020

|
Số ký hiệu:
Công văn 733/CCB-TCCS
Ngày ban hành:
17/11/2020
Trích yếu:
Công văn V/v sửa đổi Hướng dẫn số 180/HD-CCB, ngày 17/02/2020
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lĩnh vực:
Mặt trận - Đoàn thể
Tải về:
Nội dung chi tiết:

V/v sửa đổi Hướng dẫn số 180/HD-CCB