V/v Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Thực hiện vay vốn trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

|
Số ký hiệu:
Công văn số 748/CB-KT của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Và Công văn số 1153/CV-CCB của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
26/10/2020
Trích yếu:
V/v Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Thực hiện vay vốn trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Công văn số 748/CCB-KT, ngày 26/10/2020 của Trung ương Hội CCB Việt Nam: Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Và Công văn số 1153/CV-CCB, ngày 05/11/2020 của Hộ CCB tỉnh Khánh Hòa; Về việc thực hiện vay vốn trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.