V/v triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone

|
Số ký hiệu:
Công văn số 7766/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
03/08/2020
Trích yếu:
V/v triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Công văn số 7766/UBND-KGVX, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Về việc triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone.

Văn bản khác