Công văn số 6953/UBND-KGVX, ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Về việc triển khai Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ.

|
Số ký hiệu:
Công văn số 6953/UBND-KGVX
Ngày ban hành:
14/07/2020
Trích yếu:
Công văn số 6953/UBND-KGVX, ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Về việc triển khai Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ.
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

V/v triển khai Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Văn bản khác