V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

|
Số ký hiệu:
Văn bản số 1959/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ngày ban hành:
05/03/2020
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Loại:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Văn bản số 1959/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Văn bản khác