KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG LẦN THỨ V NĂM 2020

|
Số ký hiệu:
Kế hoach số 100-KH/ĐUK
Ngày ban hành:
20/05/2020
Trích yếu:
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG LẦN THỨ V NĂM 2020
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác