Thông tri về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" các cấp hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2019

|
Số ký hiệu:
10-TT/TU
Ngày ban hành:
18/01/2019
Trích yếu:
Thông tri về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" các cấp hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2019
Loại:
Thông tri
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Mặt trận - Đoàn thể
Tải về:
Nội dung chi tiết: