HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG LỘC THỌ: THAM GIA THỰC HIỆN TỐT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG “ĐÔ THỊ VĂN MINH - CÔNG DÂN THÂN THIỆN”

cuuchienbinh.khanhhoa.gov.vn In trang

Nhằm tham gia thực hiện tốt đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” trên địa bàn phường Lộc Thọ (TP Nha Trang). Thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, Hội Cựu chiến binh phường Lộc Thọ đã chủ động tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện tốt theo 26 tiêu chí xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”.

con dan than thien loc tho.jpg (195 KB)
Thường trực Hội Cựu chiến binh phường Lộc Thọ (thứ 2 bìa phải) đón nhận giấy khen của UBND phường về sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” phường Lộc Thọ.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường đã vận động hội viên tham gia ủng hộ các gia đình chính sách, neo đơn, hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”,…với tổng số tiền trên 83.000.000 đồng; đóng góp quỹ khuyến học 33.500.000 đồng; làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”; truyên truyền vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông; đóng góp trên 400.000.000 đồng đặt hệ thống camera an ninh; tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên 10.000.000 đồng … Đặc biệt là trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đã được Hội CCB thành phố Nha Trang tặng giấy khen. Bên cạnh đó, Hội tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã trên địa bàn phường tuyên truyền về lập lại cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, với trên 1.880 lượt hội viên CCB tham gia. Duy trì hiệu quả 02 tuyến đường “CCB tự quản” là đường: Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Chánh, đảm bảo đạt ba tiêu chí về: An ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Hội CCB phường còn xây dựng hàng trăm hội viên cốt cán (138 hv/18 tổ dân phố), tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở khu dân cư; đồng thời làm tốt công tác truyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương, đặc biệt là tham gia cấp ủy, làm nòng cốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần không nhỏ trong thực hiện đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện đề án “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”, Hội CCB phường Lộc Thọ đã được Hội CCB thành phố và UBND phường khen thưởng. Hội CCB phường đã góp phần cùng địa phương cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện.

BÙI TRỌNG SONG.

Nguồn: