HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CAM LÂM THAM GIA XÂY DỰNG ÐẢNG, CHÍNH QUYỀN

cuuchienbinh.khanhhoa.gov.vn In trang

Xác định tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình hoạt động, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Cam Lâm thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Ðảng, chính quyền. 100% tổ chức Hội và cán bộ, hội viên hàng năm đều đăng ký học tập và làm theo lời Bác theo từng chuyên đề cụ thể, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn những biểu hiện của quan điểm tư tưởng sai trái, chống tham nhũng tiêu cực; thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thường xuyên vận dụng kinh nghiệm từng trải từ thực tiễn trong quân ngũ, các cấp Hội chủ động phối hợp với cơ quan Quân sự, Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các đợt sinh hoạt, đã trang bị cho thế hệ trẻ nhận thức, lý tưởng, góp phần xây dựng, đào tạo thế hệ trẻ xung kích, năng động, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Ðảng; động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những cán bộ, hội viên là những cán bộ trung, cao cấp là lực lượng chính trị nòng cốt, có uy tín trong vận động nhân dân tham gia giữ vững ổn định an ninh - chính trị khu dân cư; tích cực tham gia vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Với hàng trăm hội viên là bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ chủ chốt của đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Đến nay có 220 cán bộ, hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy từ huyện đến cơ sở và HÐND các cấp. Số cán bộ, hội viên này đã và đang là lực lượng nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương; đồng thời, các cấp hội thường xuyên phối, kết hợp chặt chẽ với UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trên địa bàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước khu dân cư; tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

V.jpg (198 KB)
Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Cam Lâm tặng quà động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong hơn 12 năm qua, Hội Cựu chiến binh được thành lập sau khi huyện Cam Lâm được thành lập (24/4/2007), là tổ chức Hội được thành lập sau hơn so với 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, song với kết quả hoạt động trong những năm qua đã khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của Cựu chiến binh, có vai trò tích cực trong đời sống xã hội, có uy tín và tín nhiệm cao trong Nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội trong tình hình hiện nay./.

Trịnh Lương Vượng, Chủ tịch Hội CCB huyện Cam Lâm

Nguồn: