HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ VĨNH THẠNH: TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LÂN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sáng ngày 11/10/2020, tại thôn Phú Thạnh 1, Hội CCB xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) tổ chức tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

vtttdh.jpg (225 KB)

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CCB, ngày 05/10/2020 của Hội CCB xã Vĩnh Thạnh về tổ chức tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân sự kiện trọng đại này. Hội đã thực hiện: Treo 2 pa nô tuyên truyền Đại hội; vệ sinh tuyến đường cựu chiến binh tự quản; cắm cờ phướn hai bên hành lang cầu Bè và công trình “Vườn hoa” chào mừng đại hội đảng các cấp; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội (từ ngày 12 – 14/10/2020).

Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị quan trọng của Hội CCB xã Vĩnh Thạnh nhằm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Điền Sơn.