HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH KHÁNH HÒA: GIÁM SÁT VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI THANH NIÊN NHẬP NGŨ

Chấp hành Quyết định 217/QĐ-TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về phân công giám sát năm 2020. Trong các ngày 16-17; 22-23/9 và 8-9/10/2020, Đoàn giám sát Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tiến hành giám sát việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ trong 2 năm 2019, 2020 tại Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) các thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và 6 xã, phường trực thuộc của các địa phương trên.

IMG_0339.jpg (161 KB)
Đại tá Trần Văn Hạnh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ tại thành phố Nha Trang.

Để cuộc giám sát đạt kết quả tốt, Hội CCB tỉnh đã triển khai chu đáo công tác chuẩn bị, gồm: Cập nhật, nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác giám sát, như: Luật NVQS năm 2015, các nghị định, thông tư, thông tư liên tịch của các bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế; quyết định, kế hoạch, chương trình của HĐNVQS tỉnh. Xây dựng kế hoạch giám sát việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, 2020; hướng dẫn đề cương báo cáo, hợp đồng với địa phương xác định địa bàn giám sát; làm việc với các cơ quan liên quan, mời đại diện tham gia Đoàn giám sát; ra quyết định thành lập Đoàn giám sát gồm 10 đồng chí; chuẩn bị phương tiện, tài chính; trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn nội dung làm công tác chuẩn bị; khảo sát sơ bộ địa điểm đoàn thâm nhập...

Các địa phương được giám sát đã chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch của Đoàn giám sát, bảo đảm nhanh, gọn, chính xác kịp thời. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xác định tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm Luật NVQS nói chung và các qui định cụ thể về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển quân hàng năm. Kịp thời kiện toàn HĐNVQS các cấp. Tổ chức đăng ký lần đầu thanh niên đến tuổi 17, quản lý tương đối tốt nguồn công dân nhập ngũ. Xét duyệt, sơ tuyển, đưa vào diện phát lệnh gọi khám sức khỏe theo phương châm “3 bình cử, 4 công khai”. Trong 2 năm, 3 địa phương được giám sát đã gọi khám 9.176 thanh niên, kết quả có 2.865 thanh niên đủ sức khỏe. Tiến hành thâm nhập “2 gặp 4 biết” bảo đảm tuyển người nào chắc người đó. Tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ 2.251 thanh niên (cả chính thức và dự phòng), giao cho các đơn vị 2.055 tân binh đạt chỉ tiêu trên giao. Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội như: Giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ; tổ chức thăm, động viên tặng quà tân binh trong thời gian huấn luyện chiến sỹ mới; liên hệ các trường dạy nghề, các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn thành NVQS về học nghề, tìm kiếm việc làm.

Thông qua giám sát, Đoàn cũng rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm và kiến nghị với trên một số vấn đề cần nghiên cứu, sửa đổi như: Quán triệt, đề cao hơn nữa trách nhiệm của HĐNVQS các cấp và từng thành viên. Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao năng lực quản lý hộ khẩu, nắm chắc số thanh niên trong lứa tuổi làm NVQS tại địa phương; tăng mức xử phạt người vi phạm và thời hiệu thực hiện để bảo đảm tính nghiêm minh; thay thẻ học nghề bằng thanh toán tiền mặt cho các quân nhân hoàn thành NVQS để mọi người tiện sử dụng, nhất là số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; số có hộ khẩu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa không có nhu cầu học nghề.

Giám sát thực hiện tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đã được các cấp, các ngành và địa phương đánh giá đạt hiệu quả thiết thực; góp phần giúp HĐNVQS các cấp rút kinh nghiệm hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

NGUYỄN DUY VĂN, Trưởng ban Kinh tế Tỉnh hội.