HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG PHƯỚC HẢI VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn phường Phước Hải (TP Nha Trang) đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, công tác ngăn ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PHUOC HAI.jpg (172 KB)
Cựu chiến binh phường Phước Hải phối hợp với ban bảo vệ dân phố tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Xác định đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do vậy hàng năm Hội cựu chiến binh phường đã chủ động, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

 Để hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Hội cựu chiến binh phường đã liên tịch với Công an phường triển khai tới tất cả các chi hội trên địa bàn, yêu cầu từng chi hội phải xây dựng được kế hoạch trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại mỗi tổ dân phố. Hội giao cho các chi hội phải tham mưu cho cấp ủy, tổ dân phố trong công tác bảo đảm ANTT, gương mẫu đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có thể thấy trong năm qua, phường Phước Hải đã có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, như: mô hình “2+1” (2 cựu chiến binh cảm hóa, giúp đỡ một đối tượng lầm lỡ), mô hình chung cư tự quản, phòng chống trộm cắp tại chợ Phước Hải. Trong đó mô hình “2+1” của Hội cựu chiến binh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Để mô hình phát huy hiệu quả, Hội Cựu chiến binh phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên; phối hợp chặt chẽ cùng công an khu vực, gia đình theo dõi nhắc nhở, vận động, cảm hóa giáo dục hàng chục thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương. Các cựu chiến binh được phân công thường xuyên cung cấp thông tin tình hình các đối tượng qua điện thoại và hàng tháng đều có báo cáo bằng văn bản tổng hợp gửi về Chủ tịch Hội. Từ đó Hội trao đổi với Công an phường theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời. Song song với đó, từ tháng 10 năm 2015 Hội Cựu chiến binh phường thành lập thêm tổ tình nguyện giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy. Với sự nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, đến nay đã cảm hóa, giáo dục được 22 đối tượng lầm lỡ, chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và giúp công an theo dõi 27 đối tượng nghiện ma túy. Qua giáo dục, đa số các em có chuyển biến tốt về đạo đức, lối sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Ngoài ra, hưởng ứng các cuộc vận động, như: Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia đảm bảo trật tự toàn giao thông…Đến nay Hội Cựu chiến binh phường đã có trên 10 đồng chí tham gia Ban bảo vệ dân phố tại địa phương. Đặc biệt nhiều cựu chiến binh mặc dù đã về hưu, tuổi cao sức khỏe ngày càng yếu nhưng vẫn tích cực tham gia các tổ hòa giải tại cơ sở. Họ là tấm gương điển hình, cốt cán nêu gương cho con cháu, người thân không sa vào tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó cán bộ, hội viên cựu chiến binh đang tích cực tham gia quản lý 01 tuyến đường cựu chiến binh tự quản tại địa phương. Với sự vào cuộc tích cực của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, trong năm qua bà con nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng chục tin có giá trị; giúp công an phường điều tra, truy bắt một số đối tượng phạm pháp hình sự, sử dụng ma túy, xóa bỏ một số tụ điểm cờ bạc phức tạp trên địa bàn.

Có thể nói với những mô hình hay, cách làm hiệu quả sát với tình hình thực tế địa phương, Hội cựu chiến binh phường đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Phước Hải ngày càng phát triển sâu rộng. Nhờ đó trong những năm qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường tiếp tục được đảm bảo ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm dần qua từng năm; tai nạn và ùn tắc giao thông được kiềm chế. Đó chính là niềm tin, động lực để tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cho những người cựu chiến binh tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Nguyễn Văn Giới, Chủ tịch Hội CCB phường Phước Hải.