Hội CCB phường Cam Phúc Bắc: Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn, hướng dẫn của các cấp, Hội Cựu chiến binh phường Cam Phúc Bắc (Cam Ranh) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch COVID-19 với các biện pháp hiệu quả và thiết thực nhất.

Thường trực Hội đã gặp gỡ giao nhiệm vụ cho 03 hội viên CCB (Hà Đình Khoa, Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Tường Oanh) nguyên là Quân y sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ phục vụ các biện pháp cách ly, điều trị, ứng cứu khi có yêu cầu của trên, các đồng chí đều vui vẻ nhận nhiệm vụ. Đây cũng là kết quả góp phần vào sự thành công của việc phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQVN “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB trong toàn Hội. Đến nay, đã có 100% hội viên hưởng ứng, quyên góp với số tiền hơn 6.000.000đ (sáu triệu đồng) vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và 368 tin nhắn ủng hộ thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cựu chiến binh phường với quyêt tâm cao “Xưa thắng giặc, nay phải thắng dịch”.

Phạm Thanh Bình.