ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sáng ngày 07/5/2020, Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lương Kiên Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo Đại hội.

DHCHIBO.jpg (169 KB)
Quang cảnh Đại hội.

Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, với tổng số 11 đảng viên. Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Chi bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ đạo đức, phẩm chất tốt, không có đồng chí nào bị xử lý kỷ luật. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động tại cơ quan và cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh từng bước được cải thiện. Tổ chức hội cấp cơ sở được phát triển, số lượng hội viên hàng năm được tăng lên, các hoạt động của Hội bảo đảm đúng hướng, đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo chặt chẽ các cấp hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do đại hội các cấp hội đề ra. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” hàng năm để khẳng định và làm thước đo kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Xây dựng Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Quá trình xây dựng, hoạt động khẳng định tổ chức Hội CCB thực sự là lực lượng tin cậy, trung thành bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân nhất là cơ sở.

LUONGKIENDINH.jpg (155 KB)
Đồng chí Lương Kiên Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo Đại hội.

DH2025-2.jpg (163 KB)
Đồng chí Nguyễn Văn Á, Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Kiên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh gía cao những kết quả của Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể cấp ủy, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, của Tỉnh và của Hội, tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Bên cạnh đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí (Nguyễn Văn Á, Nguyễn Bá Ngọc, Đào Duy Quảng). Bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Á, tái đắc cử Bí thư và đồng chí Nguyễn Bá Ngọc tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DH2025-3.jpg (161 KB)
Đồng chí Lương Kiên Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới.

DH2025-4.jpg (193 KB)
Các đại biểu tại Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin, ảnh: Ngọc Tiến.