THÔNG TIN LIỆT SỸ (PHẦN 5): DANH SÁCH 1.445 CHIẾN SỸ HY SINH TRONG CHIẾN DỊCH MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

DANH SÁCH 1.445 CHIẾN SỸ HY SINH TRONG CHIẾN DỊCH MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

P/S:  Danh sách này được cung cấp bởi Cựu chiến binh Đào Thiện Sính, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Điện thoại số: 0918.793.918), CCB Đào Thiện Sính đã đi gần 300 nghĩa trang Liệt sỹ, từ Quảng Trị trở vào, nhiều khi phải ăn ngủ tại nghĩa trang để ghi chép…rồi về lại viết thư và gửi… Ông  đã viết hơn 40.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sỹ ở khắp mọi miền và đã có hơn 4.000 gia đình liệt sỹ đã hồi âm. Hơn 4.000 liệt sỹ về quê hoặc gia đình đã biết nơi yên nghỉ của người thân…).