TÀI LIỆU (BỔ SUNG) TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH KHÁNH HÒA (03/4/1990 - 03/4/2020)

I. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH KHÁNH HÒA - 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Tình hình những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ XX là những năm biến động chính trị nhanh, phức tạp và khó lường, Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Trong nước, kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng, đời sống Nhân dân vô cùng khó khăn, dựa vào tình hình đó một số phần tử cơ hội trong nước ngóc đầu dậy, cấu kết với bọn phản động nước ngoài công khai chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta rất quyết liệt. Trước tình hình đó, các thế hệ Cựu chiến binh cả cuộc đời đi theo Đảng, đã chiến đấu để giành lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc cho Nhân dân một mặt tỏ rõ quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, cùng với toàn dân thực hiện đến cùng sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một mặt rất lo lắng cho vận mệnh đất nước, đã đề nghị Đảng, Nhà nước cho thành lập Hội Cựu chiến binh để có tiếng nói chính thống, mạnh mẽ hơn cùng với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đấu tranh không khoan nhượng nhằm chống lại các quan điểm sai trái để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ....Từ nguyện vọng thiết tha chính đáng đó, ngày 06 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) đã ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích của Hội là tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là thành viên Liên đoàn Cựu chiến binh các nước Đông Nam Á (10 nước) và thành viên Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (121 nước).

Ngày 03 tháng 4 năm 1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ra Quyết định số 198-QĐ/TU, thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa khi mới thành lập cũng nằm trong bối cảnh chung của đất nước và có đặc điểm riêng là tỉnh mới chia tách từ tỉnh Phú Khánh, nhiều công việc triển khai, vừa sắp xếp củng cố tổ chức, vừa củng cố tư tưởng và ổn định đời sống của Nhân dân. Tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược quan trọng; nhiều đơn vị của các Quân, Binh chủng đóng quân tại đây, khi rời khỏi quân ngũ, đại bộ phận cán bộ nghỉ hưu đều ở lại Khánh Hòa, vì vậy chất lượng Cựu chiến binh của tỉnh rất cao…

30 năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy Khánh Hòa, sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa cũng không ngừng trưởng thành mọi mặt. Từ 1.188 hội viên khi mới thành lập (03/4/1990), sinh hoạt ở 90 hội cơ sở, đến nay đã có trên 17 ngàn hội viên sinh hoạt tại 189 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (thuộc Khối 487). Trong đó có hơn 5 ngàn hội viên là đảng viên, hơn 2 ngàn đồng chí tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; tất cả các thôn, tổ dân phố đều có các chi, phân hội; phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt ngày được đổi mới và nâng cao hiệu quả; tập hợp gần 20 ngàn Cựu quân nhân vào sinh hoạt tại 595 Câu lạc bộ bước đầu hoạt động có hiệu quả và đúng hướng ở 100% số xã, phường, thị trấn. Hầu hết các thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, lực lượng quân dự bị động viên, dân quân tự vệ đều là Cựu chiến binh và Cựu quân nhân. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho quản lý 49 Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội. Các ban liên lạc hoạt động đúng mục đích, góp phần quan trọng động viên vật chất, tinh thần cho các thành viên và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hội đã vận động Cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ hàng đầu của Hội là bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh và Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy chế xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể và hiệu quả hơn.

Hội đã động viên cán bộ, hội viên, người lao động nêu cao ý chí, tự lực tự cường, phát huy bản chất chịu đựng gian khổ, năng động sáng tạo, tích cực lao động, tăng gia sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội đã khai thác, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, động viên tạo điều kiện để Cựu chiến binh xây dựng trang trại, gia trại, tổ hợp tác, thành lập doanh nghiệp và có đóng góp đáng kể vào ngân sách của địa phương, mỗi năm có hàng ngàn lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Khánh Hòa, Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi ở TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh góp phần giải quyết công ăn việc làm cho con em Cựu chiến binh và Cựu quân nhân, đời sống của Cựu chiến binh có bước cải thiện. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, được các doanh nhân Cựu chiến binh hỗ trợ, Tỉnh hội đã xây dựng 68 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá mỗi nhà 60 triệu đồng, với cách làm phù hợp nên chất lượng rất cao. Đến nay, Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa đã cơ bản xóa xong nhà tạm cho hội viên; có 89/137 (64,5%) xã, phường, thị trấn cơ bản hết hộ Cựu chiến binh nghèo; trên 66% số hộ Cựu chiến binh có mức sống khá và giàu.

Hội đã tích cực, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các chương trình, các phong trào của địa phương; đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Có Cựu chiến binh hiến 10.000m2 đất làm Nghĩa trang và 400 m2 đất làm cầu vượt sang khu dân cư ở xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, để xây dựng công trình công cộng. Hội tích cực tham gia làm tổ trưởng các tổ hòa giải, tổ giám sát cộng đồng. Hội Cựu chiến binh đã ký kết và thực hiện tốt các chương trình phối hợp với UBND cùng cấp, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo, Đoàn thanh niên, ngành Giáo dục đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp phát triển nông thôn…Hội Cựu chiến binh tỉnh có nhiều phong trào, mô hình đã phát huy hiệu quả như: Mô hình: CCB thu gom rác thải tự quản”, Đội xe thồ Cựu chiến binh tự quản”, “2+1”, “thắp sáng đường quê”, “Tiếng kẻng an ninh”,“CCB bảo vệ môi trường”; phong trào 6 không (không ma túy, không mại dâm, không nhiễm HIV/AIDS, không vi phạm luật giao thông, không sinh con thứ 3, không có con, cháu bỏ học), phong trào“Con đường Cựu chiến binh tự quản”,...

Hội đã tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội Cựu chiến binh phối hợp với nhiều trường học tổ chức tọa đàm, giao lưu kể chuyện về “Bộ đội Cụ Hồ”, về chiến công của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hội Cựu chiến binh đã góp phần xây dựng các tổ chức đoàn, Hội đã cử cựu chiến binh trẻ làm đoàn viên danh dự, Bí thư đoàn danh dự, báo cáo viên của Đoàn Thanh niên,…

Công tác chăm lo giải quyết chính sách cho Cựu chiến binh ngày càng được các cấp Hội quan tâm, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho Cựu chiến binh; phối hợp với các ngành chức năng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hàng ngàn cựu chiến binh theo chế độ. Phòng khám đa khoa của Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tình nguyện khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 30.000 lượt người, trị giá hàng trăm triệu đồng, chủ yếu là Cựu chiến binh và người nghèo không có thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, Cựu chiến binh khó khăn, cán bộ Hội các nhiệm kỳ nhân dịp lễ, tết; ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì người nghèo”, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, khuyến học; trao học bổng cho học sinh là con em cựu chiến binh nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi trước khi bước vào năm học mới,....

Đời sống văn hóa tinh thần được các cấp hội luôn quan tâm: Hàng năm, các cấp hội tổ chức liên hoan văn nghệ, thể dục, thể thao. Đội văn nghệ Cựu chiến binh của tỉnh hoạt động tích cực, tham gia biểu diễn hàng trăm tiết mục đặc sắc phục vụ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và Nhân dân tỉnh nhà. Tỉnh hội đã xuất bản 2 tập Biên niên sử Cựu chiến binh Khánh Hòa (từ 1990 đến năm 2014). Hàng năm, xuất bản hàng nghìn cuốn Bản tin Cựu chiến binh tỉnh; đã đưa Cổng thông tin điện tử Hội CCB tỉnh vào hoạt động từ năm 2019, bước đầu đạt hiệu quả, đáp ứng công tác định hướng tư tưởng trong toàn Hội. Tỉnh Hội phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sản xuất 5 tập phim phóng sự “Người lính trở về”; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất hàng chục phóng sự về gương các tập thể, cá nhân Cựu chiến binh điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội….

Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, đồng hành với công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc, đất nước và tỉnh nhà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều phần thưởng cao quý và được cấp ủy đánh giá là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

30 năm qua, không phải là dài so với các đoàn thể chính trị - xã hội khác, tuy là Hội trẻ nhất về độ tuổi nhưng Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có sự phát triển trưởng thành nhanh và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng, một thành viên hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được: Chủ tịch nước tặng thưởng 03 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba); 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 7 lần được Trung ương Hội, 9 lần được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cùng hàng nghìn bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực. Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Hội Cựu chiến binh thành phố Cam Ranh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 06 đồng chí Cựu chiến binh trong tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động (các hạng).

Có được kết quả đó trước hết là Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa tuyệt đối trung thành và có niềm tin với Đảng, tuân thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên, sự quản lý giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Đội ngũ cán bộ Cựu chiến binh các cấp đề cao trách nhiệm, nhiệt tình tâm huyết với Hội, năng động, sáng tạo, có nhiều biện pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực; được đông đảo hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và người lao động đồng tình ủng hộ.

Có thể nói, dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, tuyệt đại bộ phận Cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hăng hái tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; luôn luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa cảm ơn: Trung ương Hội CCB Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh Khánh Hòa; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; Cụm thi đua số 9 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các tỉnh bạn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Tỉnh hội các nhiệm kỳ trong quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và của Hội trong thời kỳ mới, với niềm phấn khởi tự hào, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững niềm tin, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đem hết tinh thần, trí tuệ và sức lực xây dựng Hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, mãi mãi là niềm tin yêu của Nhân dân; góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

II. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH KHÁNH HÒA – QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Ngày 03 tháng 4 năm 1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ra Quyết định số 198-QĐ/TU Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh, có 7/7 huyện và thành phố; 77 xã, phường, thị trấn được thành lập Hội Cựu chiến binh theo quyết định của cấp ủy địa phương; tổng số hội viên 1.341 đồng chí. Ban Chấp hành lâm thời được chỉ định gồm 17 đồng chí, do Thiếu tướng Hà Vi Tùng làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ Nhất

Ngày 29 và 30 tháng 6 năm 1992, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 1992-1997, được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa (số 04 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang). Dự Đại hội có 170 đại biểu, đại diện cho trên 3.000 hội viên trong 7 huyện, thành hội và 110 hội cơ sở. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Bùi Hồng Thái - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thiết Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chánh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành (BCH) lâm thời trình bày, gồm: Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cấp Hội CCB tỉnh từ khi thành lập, những bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 1992-1997 và những trọng tâm công tác lớn năm 1992-1993; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội và Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Đại hội bầu BCH khóa I, gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí (Thiếu tướng Hà Vi Tùng làm Chủ tịch, đồng chí Đại tá Ngũ Hữu Ngật, làm Phó Chủ tịch, đồng chí Đại tá Ngô Long làm Ủy viên Thư ký, đồng chí Đại tá Đoàn Bình làm Trưởng Ban Kiểm tra). Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ nhất, gồm 03 đồng chí: Hà Vi Tùng, Ngô Long, Cao Anh Đăng.

Đại hội lần thứ II

Ngày 01 đến 03 tháng 7 năm 1997, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 1997-2002, diễn ra tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa (số 01 Ngô Quyền - Nha Trang). Dự Đại hội có 169 đại biểu, đại diện cho gần 7.000 hội viên, hoạt động trong 126/128 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thiết Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thanh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1997-2002);

- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam và bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội;

 - Đại hội đã bầu BCH khóa II, gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ 05 đồng chí (đồng chí Đại tá Ngô Long làm Chủ tịch, đồng chí Đại tá Nguyễn Đằng và đồng chí Đại tá Đoàn Bình làm Phó Chủ tịch; đồng chí Thượng tá Trần Văn Tùy làm Ủy viên Thư ký); bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ II, gồm 04 đồng chí (Ngô Long, Nguyễn Đằng, Nguyễn Văn Phát, Bo Bo Tới và đồng chí Đại tá Mai Đình Trí là đại biểu dự khuyết).

Đại hội lần thứ III

Ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2002, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007, diễn ra tại hội trường Đoàn An điều dưỡng 20, Quân chủng Phòng Không - Không Quân (số 01 Hoàng Diệu - Nha Trang). Tổng số đại biểu được triệu tập 171, có mặt dự Đại hội 170 đồng chí, đại diện cho gần 9.000 hội viên trong 150 hội cơ sở (135 xã, phường, thị trấn và 15 hội 487).

 Đến dự và chỉ đạo Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Tự - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trung tướng Đặng Quân Thụy - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Chi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2002 - 2007) của Hội;

- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội của BCH Trung ương Hội khóa II.

- Bầu BCH khóa III (2002-2007) gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí (đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Nhị - Chủ tịch; đồng chí Đại tá Lương Ngọc Soạn - Phó chủ tịch; đồng chí Thượng tá Trần Văn Tùy - Ủy viên Thư ký). Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ III, gồm 04 đồng chí (Nguyễn Ngọc Nhị, Lương Ngọc Soạn, Nguyễn Đăng Thanh, Lê Văn Lâm và đồng chí Vũ Đình Nã đại biểu dự khuyết).

Đại hội lần thứ IV

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012 được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2007, tại hội trường Đoàn An điều dưỡng 20, Quân chủng PK - KQ (số 01 Hoàng Diệu - Nha Trang). Tổng số đại biểu được triệu tập 188 đồng chí, có mặt dự Đại hội 186 đồng chí đại diện cho 11.955 hội viên trong 171 hội cơ sở (137 xã, phường, thị trấn và 34 hội 487).

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tự - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Lư - Ủy viên Thường vụ TW Hội, Trưởng Khối Thi đua các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đại hội vinh dự được đón lẵng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam; đón nhận bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa với 8 chữ vàng “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; 32 lẵng hoa và nhiều quà tặng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đến chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, thống nhất quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2007-2012) của Hội CCB tỉnh;

- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;

- Bầu BCH khóa IV (2007-2012) gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ IV gồm 04 đồng chí và 01 dự khuyết;

- Hội nghị lần thứ nhất BCH khóa IV đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Nhị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; đồng chí Thượng tá Bùi Đức Phổ và đồng chí Đại tá Ngô Mậu Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Bầu Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí (đồng chí Bùi Đức Phổ - Trưởng Ban Kiểm tra).

Đại hội lần thứ V

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017, diễn ra từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 10 năm 2012, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa (số 01 Ngô Quyền - Nha Trang). Tổng số đại biểu được triệu tập 200 đồng chí, có mặt dự Đại hội 200 đồng chí, đại diện cho hơn 14.000 hội viên trong toàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có: Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

Đại hội vinh dự được đón lẵng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam; đón nhận bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa với dòng chữ: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội CCB Khánh Hòa: Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Và nhiều lẵng hoa, quà tặng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đến chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 - 2017) của Hội CCB tỉnh;

- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam;

- Bầu BCH Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017, gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ V gồm 05 đồng chí (04 chính thức và 01 dự khuyết);

- Hội nghị lần thứ Nhất BCH khóa V đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đại tá Trần Văn Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; đồng chí Thượng tá Bùi Đức Phổ và đồng chí Đại tá Ngô Mậu Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội; bầu Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí (đồng chí Bùi Đức Phổ làm Trưởng Ban).

Những kết quả chính 5 năm thực hiện NQ Đại hội V:

- Phát triển 10 Hội CCB trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (trực thuộc Tỉnh hội);

- Kết nạp 3.715 hội viên, vượt 85% chỉ tiêu;

- Giúp hội viên xóa 44 nhà tạm; xây dựng 18 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền 2 tỷ 360 triệu đồng.

- Giảm tỉ lệ hội viên nghèo xuống còn 3,85%;

- Xuất bản Biên Niên sử Hội CCB tỉnh (từ năm 2005 đến năm 2014).

Hội CCB tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đại hội lần thứ VI

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại hội trường Trường Sĩ quan Không quân (Cổng số 03 đường Biệt Thự, TP Nha Trang). Tổng số đại biểu được triệu tập 238 đồng chí, có mặt dự Đại hội 238 đồng chí, đại diện cho hơn 16.678 hội viên trong toàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có: Đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh;  đồng chí Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại hội vinh dự đón nhận bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa với dòng chữ: “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội CCB Khánh Hòa: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Nhiều lẵng hoa, quà tặng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đến chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2017 - 2022) của Hội CCB tỉnh;

- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam;

- Bầu BCH Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 19 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI gồm 05 đồng chí (04 chính thức và 01 dự khuyết);

- Hội nghị lần thứ Nhất BCH khóa VI đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đại tá Trần Văn Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Á và đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Ngọc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội; bầu Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí (đồng chí Nguyễn Văn Á, làm Trưởng Ban).

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh cứu nước thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022). Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, XVIII xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân./.

BBT