KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG LẦN THỨ V NĂM 2020

Ngày 20/5/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐUK về "Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020". BBT xin đăng tải Kế hoạch này trên Trang TTĐT của Hội (tại mục: Thông báo; Những văn bản liên quan đến CCB) để cán bộ, hội viên chủ động tuyên truyền và tham dự giải: 

Ke hoach so 100.pdf (3.40 MB)

BBT